Komisja Rewizyjna

Organem kontrolnym naszego stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie kontroli nad pracami Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz na kadencję 2019/2020 wchodzą:
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Agata Gerc (IV rok)
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Mateusz Wrembel (V rok)
  • Członek Komisji Rewizyjnej – Paulina Olszewska (II rok)
Edited by CobaroIT