Kontakt

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz
e-mail:
stdl@cm.umk.pl
stdl.bydgoszcz@gmail.com
Edited by CobaroIT