Rada

W skład Rady STDL CM UMK wchodzi 10 członków. Spośród nich jest wybieranych 5 osób do Zarządu oraz 3 do Komisji Rewizyjnej. Każdy rocznik analityki medycznej CM UMK musi mieć w Radzie przynajmniej jednego reprezentanta. Członkowie Rady STDL CM UMK na kadencję 2019/2020 to:
  • Do wybrania w wyborach uzupełniających (I rok)
  • Paulina Olszewska (II rok)
  • Marta Dąbrowska (III rok)
  • Marta Okupska (III rok)
  • Zuzanna Piotrowska (IV rok)
  • Agata Gerc (IV rok)
  • Daria Borowicz (IV rok)
  • Mateusz Wrembel (V rok)
  • Maciej Rydzkowski (V rok)
  • Alicja Lewkowicz (V rok)
 
Edited by CobaroIT