Zarząd

Członkowie Zarządu Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Bydgoszcz w kadencji 2017/2018 PRZEWODNICZĄCY Marta Dąbrowska
    Rok III
WICEPREZES Daria Borowicz
    Rok IV
Sekretarz Alicja Lewkowicz
    Rok V
Skarbnik Maciej Rydzkowski
    Rok V
Członek Zarządu ds. zasobów ludzkich Zuzanna Piotrowska
    Rok IV
Edited by CobaroIT