Byli członkowie Rady STDL

 • mgr Marek Andryszczyk – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013), Pierwszy Prezes (kadencja 2012/2013)
 • mgr Paulina Cembrowska – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013)
 • mgr Rafał Bliski – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (kadencja 2012/2013)
 • mgr Agata Gołaszewska – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014), Wiceprezes ds. zasobów ludzkich (kadencja 2013/2014)
 • mgr Anna Kromplewska – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014), Wiceprezes ds. finansów (kadencja 2012/2013)
 • mgr Joanna Malczak – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014)
 • Roksana Wilczyńska – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013), Członek Komisji Rewizyjnej (kadencja 2012/2013)
 • Dominika Gabska – Członek Rady STDL (kadencja 2013/2014)
 • mgr Błażej Madajczyk – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014)
 • Beata Pytlak – Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014)
 • Michał Dybka – Członek Rady STDL (kadencja 2013/2014), Wiceprezes ds. finansów (kadencja 2013/2014)
 • mgr Magdalena Szabłowska – Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • mgr Dagmara Chajdas – Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), Wiceprezes ds. kontaktów z mediami (kadencja 2014/2015)
 • mgr Kornel Bielawski – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015), Wiceprezes ds. kontaktów z mediami (kadencja 2013/2014), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (kadencja 2014/2015)
 • Karina Chmielarz – Członek Rady STDL (kadencja 2013/2014, 2014/2015), Wiceprezes ds. finansów (kadencja 2014/2015)
 • Urszula Dulska – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016)
 • mgr Monika Bombelczyk – Członek Rady STDL (kadencja 2013/2013, 2013/2014, 2014/2015), Wiceprezes ds. zasobów ludzkich (kadencja 2013/2014), Wiceprezes ds. kontaktów z mediami (kadencja 2014/2015)
 • mgr Jadwiga Woźniak – Członek Rady STDL (kadencja 2014/2015, 2015/2016)
 • mgr Robert Pluskota – Członek Grupy Założycielskiej, Członek Rady STDL (kadencja 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016), Wiceprezes ds. kontaktów z mediami (kadencja 2012/2013), Prezes (kadencja 2013/2014, 2014/2015)
Edited by CobaroIT