Cele

Cele i zadania STDL Bydgoszcz:
  1. Wspieranie i promowanie kierunku Analityka Medyczna.
  2. Dążenie do integracji studentów Analityki Medycznej.
  3. Współpraca z organizacjami studenckimi istniejącymi na CM UMK i poza nią.
  4. Popularyzacja rozwoju zawodowego członków.
  5. Edukacja prozdrowotna.
  6. Wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu wśród studentów i absolwentów kierunku Analityka Medyczna oraz podejmowanie działań mających na celu walkę z przyczynami jego powstawania.
  7. Pomoc w aktywnym wchodzeniu przyszłych absolwentów na rynek pracy.
  8. Reprezentowanie członków STDL Bydgoszcz na forum ogólnopolskim.
   
Edited by CobaroIT